Choď na obsah Choď na menu
 


6. 5. 2018

Nina Gažovičová

Po viacnásobnom prečítaní si blogu licitátorky aukčnej spoločnosti SOGA Niny Gažovičovej " Trh slzám neverí (krátka správa o trhu s umením)", som sa rozhodol časť tohto blogu uverejniť na mojej stránke v rubrike "Osobnosti", v článku venovanému práve tejto osobnosti, teda - Nine Gažovičovej. Pre tých, ktorí sa venujú umeniu, je to magické čítanie, pri ktorom strácate pojem o čase.

Autorka blogu uvádza, že je to krátka správa o trhu s umením, avšak správa je podľa mňa pre laickú verejnosť dlhá. Vybral som preto tieto dve časti, ktoré nebudú vytrhnuté z kontextu:

Nina Gažovičová
Trh slzám neverí (krátka správa o trhu s umením) 
 
Publikované 19.3.2018
Publikované in: 365° (magazín o umení), Slovenská národná galéria, 2017. č.4.

Úvod
Uplynulý rok nepriniesol v prostredí domáceho trhu s umením žiadne mimoriadne či zlomové momenty. Hoci táto stagnácia môže naznačovať, že aktuálny stav nevyhnutne smeruje ešte k hlbšiemu prepadu; status quo je pozitívny minimálne v jednom aspekte. Na Slovensku sa totiž ešte stále v plnej miere neudomácnilo prvoplánovo „komerčné“ narábanie s výtvarným umením. Neujali sa tu – na západe bežné – praktiky „vyrábania“ nových autorov umelým zvyšovaním cien, prostredníctvom senzácií alebo bombastických aukčných rekordov. Takého manipulovanie s verejnou mienkou, ktoré nezorientované publikum vedome odkláňa od pravých hodnôt, sa dnes, našťastie, odohráva len v regionálnom kontexte či na stránkach bulvárnej tlače. Napriek mnohým limitom nášho postsocialistického prostredia dnes už väčšina chápe, že nie je nutné (a ani správne) prispôsobovať sa vkusu, ktorý určuje jediné pravidlo – najlepšie umenie je to najdrahšie...

Kvalita za každú cenu
Popri pravosti je nemenej podstatným kritériom úspešného predaja kvalita – galerijný, či minimálne nadštandardný charakter predmetného diela. Trh stojí (a padá) na malom množstve špičkových diel, ktoré majú potenciál dosahovať najvyššie cenové hladiny. Je potrebné zdôrazniť, že  existuje značný finančný (ale aj kvalitatívny) nepomer medzi „top dielami“ konkrétneho autora a jeho bežnou produkciou. Pravidlo kvality platí na všetkých úrovniach trhu rovnako, ako aj fakt, že ponuka dostupných špičkových diel je značne obmedzená. V jednotlivých segmentoch však nedochádza k porovnateľnému rastu – najviac sa zhodnocujú diela s vysokými cenami, pričom až 75 percent trhovej ponuky tvoria práve lacnejšie diela. To opakovane potvrdzuje, že vyššia, naoko konzervatívna, investícia do kvalitného diela má väčšiu šancu na lepšie zhodnotenie ako početné lacné, no rizikové nákupy.
Samozrejme, poznáme výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo – prípady, keď kvalita nie je rozhodujúcim faktorom pri cenotvorbe. Ak opomenieme čisto iracionálne motivácie, ktoré neraz vedú k nečakaným nárastom, existujú špecifické, nekvalifikovateľné dôvody, prečo je určité  obdobie tvorby zberateľsky vyhľadávané aj napriek nelichotivému názoru odborníkov. Príklady môžeme nájsť aj v našich podmienkach. Raná, luminizmom ovplyvnená tvorba Jozefa Theodora Moussona (1887 – 1946) z odborného hľadiska nepochybne zaujímavejšia ako jeho neskoršia maniera michalovských trhov. Patriotizmus obyvateľov východnej časti našej krajiny však vyhnal ceny práve týchto žánrových výjavov na nečakanú úroveň. Podobne by sa dalo uvažovať aj o diele Jana Hálu (1890 – 1959), ktoré z pohľadu historikov umenia nikdy nepatrilo k základným hodnotám našich umeleckých dejín. Prostredníctvom opakovaných nákupov spočiatku úzkej, no časom sa rozrastajúcej majetnej skupiny sa jeho oleje stali vyhľadávaným investičným artiklom, ako aj obchodnou istotou a názor odbornej menšiny je dnes v zásade nepodstatný.

Toľko výber z tohto pútavého blogu. Ak vás tieto riadky zaujali, odporúčam vám prečítať si komplet celý blog na www.soga.sk. Určite neoľutujete.

blog_author_3_4.jpgKto je Nina Gažovičová

Narodila sa v Bratislave. Študovala vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte univerzity Komenského v Bratislave a filmovú vedu – teória a dejiny filmu na Vysokej škole múzických umení. Bola doktorandkou na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave /téma trh a umenie/. Dizertačnú prácu úspešne obhájila roku 2013. Od 1999 zamestnankyňa Aukčnej spoločnosti SOGA. 2002 manažérka pre odborné projekty v Slovenskom centre dizajnu, spolupráca na podujatí Dni dizajnu 2002. Kurátorka výstav (realizované v SOGE) Dan Meluzin, Igor Ondruš / Martin Sedlák, Martin Gerbóc, Roman Bicek versus Michal Černušák, Juraj Kollár / Rasťo Podoba, Daniel Brunovský, Erik Binder. Špecializuje sa na súčasné umenie, od 2005  je zostavovateľkou samostatných aukcií súčasného slovenského umenia. Od 2003 interná licitátorka spoločnosti SOGA, okrem desiatok komerčných dražieb realizovala takmer 40 charitatívnych a benefičných aukcií v prospech UNICEF, Linka detskej istoty, Nadácia pre deti Slovenska. Členka nákupnej komisie Galérie mesta Bratislavy.

ng.jpg

Zdroj: www.soga.sk

♦♦♦

Umenie a investície

Zdroj: YouTube