Choď na obsah Choď na menu
 


20. 9. 2017

Milan Laluha - doplnené

Milan Laluha (* 11. november 1930, Tekovské Lužany – † 10. november 2013) bol slovenský maliar a grafik.

V rokoch 1950 – 1955 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Fulla, prof. Zmeták, prof. Hoffstädter a prof. Milly). Patril k prvým absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorých spájalo úsilie úprimne pretlmočiť skutočnosť. V roku 1957 bol zakladajúcim členom Skupiny Mikuláša Galandu, činnosť ktorej bola ukončená v roku 1968. Zúčastnil sa na všetkých skupinových výstavách galandovcov. V roku 1972 bol vylúčený zo Slovenského zväzu výtvarných umelcov, čo znamenalo „tichý“ zákaz verejných výstav, reprodukovania a nakupovania jeho diel verejnými galériami. Tento zákaz však nikdy nebol striktne dodržiavaný. V rokoch 1955 žil v Dolnej Mičinej, ktorú po celý život dlhodobo navštevoval a výtvarne zobrazoval, v rokoch 1958 sa usadil v Martine, od roku 1963 žil a tvoril v Bratislave.

Zdroj: Wikipédia


Milan Laluha
(1930-2013)

201.jpgMilan Laluha sa narodil 11. novembra 1930 v Tekovských Lužanoch. Detstvo strávil v Dolnej Mičinej, kde býval u svojej tety - tamojšej učiteľky. Zomrel 10.11.2013 v Bratislave. V rokoch 1950-55 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Fulla, Zmeták, Hoffstädter, Milly). V roku 1957 sa stal zakladajúcim členom Skupiny Mikuláša Galandu. V roku 1966 získal cenu Osvalda Licciniho na XXXVIII. Bienále v Benátkach. Samostatné výstavy (výber): v Bratislave (1962, Galéria Cypriána Majerníka, 1966, Galéria mesta Bratislavy, 1969, Galéria mladých, Mestská galéria, 1997, SNG), Brno (1966, Galerie J. Krála), Berlíne (1966, Landengalerie), Nitre (1967, Nitrianska galéria), Krnove (1978, Mestské múzeum), Trenčíne (1984, Galéria M.A. Bazovského), Martine (1990, Turčianska galéria). Literatúra: Radislav Matuštík : Nové slovenské výtvarné umenie. Bratislava 1969; Hrabušický, A.: 60. roky. Výtvarný život, 39, 1994, č. 2, str. 4-7, č. 3, str. 90-94; Kubíková, K.: Milan Laluha. Kat. výst. SNG 1997.

Zdroj: www.dartesro.sk


Milan Laluha (1930-2013)

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora:

  • € 31 000,- Ženy z Mičinej. Okolo 1965. Olej na plátne. 79 x 50 cm. (90. jarná aukcia, 9. 3. 2010)
  • € 28 000,- Žena s batohom. 1965. Olej na plátne. 66 x 58 cm.(107. večerná aukcia, 13.11.2012)
  • € 17 900,- Žena. 1970-75. Olej na plátne. 90 x 78 cm. (100. jubilejná večerná aukcia, 15.11.2011)
  • € 17 600,- Kytica. Okolo 1957-59. Olej na plátne. 50 x 40 cm. (129. letná aukcia výtvarných diel a starožitností, 14.06.2016)
  • € 15 700,- Akt. Okolo 1970. Olejová tempera, kombinácia techník na hrubom papieri. 62 x 40 cm. (122. večerná aukcia, 21.04.2015)
  • € 14 500,- Žena. Okolo 1975. Olej na plátne. 90 x 78 cm. (94. aukcia súčasného umenia, 26. 10. 2010)
  • € 13 200,- Hrabáči z Mičinej. Okolo 1965. Olej na plátne. 54 x 41 cm. (91. aukcia súčasného umenia, 18. 5. 2010)
  • € 11 000,- Tetka. Okolo 1975. Olej na vrecovine. 60 x 50 cm. (95. zimná aukcia, 7. 12. 2010)

Zdroj: www.soga.sk


la1.jpg
Zdroj foto: style.hnonline.sk

010620112060.jpg

020320111733.jpg

020320111735.jpg

070720112311.jpg

110520112006.jpg

110520112009.jpg

260220111715.jpg

220420111913.jpg

Vlastné foto 8x

 

Uznávaný galerista Michal Volčko (ART INVEST Bratislava), ktorého si osobne veľmi vážim, v článku "TVORBA MILANA LALUHU Z 50. A 60. ROKOV NA AUKCII ART INVEST", okrem iného píše:

53_17.jpgMilan Laluha - jedna z legiend slovenskej moderny - bol zakladateľom a jedným z  pilierov umelecky aj významovo silnej Skupiny M. Galandu, ktorá sa na slovenskej výtvarnej scéne sformovala koncom päťdesiatych rokov. A hoci išlo o mladých umelcov, ktorí ledva opustili školské ateliéry, ich názory na otázky dobovej maľby, estetické kritéria i smerovanie vlastného výtvarného výrazu už boli sformované do jasnej podoby. Milan Laluha nebol výnimkou. Už od počiatku ho priťahoval okruh tém, ku ktorým si vytvoril vzťah už v detstve - motívy, ktoré ho obklopovali od narodenia - krajina, dedina, klebetiace tetky, zátišia... - a nikdy ho neprestali fascinovať. Zároveň je však zrejmým aj fakt, že maliar mal jasno aj v kompozičnej, konštrukčnej a výrazovej stránke maľby. Sám tvrdil, že veci, ktoré maľuje, vidí ako akýsi vzorec. Prostredníctvom pevnej, logickej konštrukcie a redukciou tvarov vytvára svoje "vzorce", "píše krajiny a ľudí". Jeho cieľom nebolo len "robiť štýl" alebo znázorniť motív, chcel zachytiť podstatu, ducha maľovaného. Preto maľoval zdanlivo tie isté motívy dookola a opakovane, vracal sa k nim , pretože motív sa nemenil, ale jeho pohľad sa časom a skúsenosťami stával odlišným. Laluha býva preto často označovaný ako "maliar variácií", nemá to žiadny hanlivý podtext, on sám sa k tomu hlásil a vyplýva to z jeho prístupu k maľovaniu, k hľadaniu najlepšieho a najúplnejšie vyjadrenia, "napísania" motívu. Aj táto skutočnosť pridáva dielam z jeho raného obdobia - šesťdesiatych rokov - na význame. Dynamické, logicky usporiadané a harmonické kompozície z tohto sú ešte naozaj plné hľadania, čistých a žiarivých farieb, tvarov, ktoré sa až neskôr ustália do viac-menej konečnej podoby. Kolekcia raritných diel, predkladaných na jarnej aukcii ART INVEST ukazuje počiatky "laluhovskej" symboliky, prvé spracovania milovaných motívov z rodného kraja (napr. Motív z Mičinej)ešte s koketnými náznakmi kubistických tvarov, ktoré sa neskôr vytratili, tu je počiatok jeho dobrodružstva nachádzania. 

Poaukčný predaj ART INVEST:

MILAN LALUHA(1930-2013): TETKA
olej na plátne, 42x46 cm, značené vpravo hore „M. Laluha“
6 900,00 €

17-312.jpg


MILAN LALUHA(1930-2013): ŽENA
olej na preglejke, 20x25 cm, značené vpravo hore „M. Laluha“
1 150,00 €

18-313.jpg

Zdroj: www.artinvest.sk