Choď na obsah Choď na menu
 


22. 5. 2018

Trolejbusy v Nitre ?

Vo svojom archíve som našiel súbor PDF, kde sa píše o zavedení trolejbusovej dopravy v meste Nitra ...

----- 
Národný výbor v Nitre sa v polovici roku 1952 uzniesol na potrebe vypracovania výhľadovej štúdie rozvoja mestskej dopravy v Nitre pred spracovaním smerného a zastavovacieho plánu mesta. Zároveň prijal uznesenie, že do výhľadového plánu bude zahrnutá aj výstavba trolejbusovej dráhy v Nitre, ktorej potreba sa vzhľadom na rastúci význam Nitry ako priemyselného krajského mesta javila ako vysoko aktuálna. Trolejbusová doprava mala obslúžiť vnútorné časti mesta, pričom z okrajových častí a okolitých obcí by k nej cestujúcich privážali autobusy. Predložený návrh trolejbusovej trasy bol nasledovný:
Železničná stanica - Župné námestie - Dražovská cesta - Mostná - Svätoplukovo námestie - Železničná stanica.

Výstavbu tejto potrebnej trolejbusovej trate ako odôvodnenú podporili aj zástupcovia Ministerstva vnútra a Povereníctva vnútra. Nato Dopravné závody mesta Nitry uzavreli zmluvu na vypracovanie výhľadovej štúdie mestskej dopravy s referentom pre výstavbu z Dopravných závodov hlavného mesta Bratislavy. Uvedená štúdia mala slúžiť ako podklad pre projektovú dokumentáciu na výstavbu trolejbusovej trate. S vypracovaním projektu sa počítalo do konca roka 1953, v roku 1954 mala začať výstavba trolejbusovej siete a v roku 1955 mala byť premávka na trolejbusovej trati spustená. Náklady na vypracovanie štúdie boli odhadnuté na 50.000 Kčs.

Tieto akčné plány sa nakoniec splniť nepodarilo. Výhľadovú štúdiu autor nedokončil, pretože podľa informácií z Ministerstva vnútra zavedenie trolejbusovej dopravy v Nitre prichádzalo do úvahy až v roku 1960, alebo ešte neskôr. Rada Národného výboru v Nitre sa myšlienky na zavedenie trolejbusovej dopravy aj napriek tomu nevzdala a v roku 1953 prijala uznesenie, ktorým sa rozhodla požiadať príslušné inštancie o realizovanie trolejbusovej trate v rokoch 1955 - 1956. Ďalšie informácie o príprave zavedenia trolejbusovej dopravy v Nitre v tomto období nie sú známe, isté je len to, že k jej realizácii neprišlo. Posledná nájdená zmienka o trolejbusovej doprave pochádza z roku 1960 a 1980. Ostatné materiály boli pravdepodobne skartované.
-----

Zistil som, že v tom období, teda v roku 1955 kedy mala byť premávka na trolejbusovej trati v Nitre spustená, sa používali v Bratislave trolejbusy švajčiarskej firmy Weka Wetzikon s označením: 
FBW Tr51 - Tüscher - Oerlikon
Tieto trolejbusy mali predné i zadné dvere, odviezli naraz 70 pasažierov, pri rýchlosti 50 km/h. Vyraďovali sa až v roku 1961 (alebo 1963). V súbore PDF bolo i foto:
1955.jpg

Toľko teda o ne/zavedení trolejbusovej dopravy v meste Nitra.


Zdroje: vlastné zdroje