Choď na obsah Choď na menu
 


6. 12. 2014

Sedem divov starovekého sveta - úvod

Sedem divov starovekého sveta

alebo sedem divov sveta, alebo sedem divov staroveku je súhrn starovekých diel z oblasti Stredozemného mora a Blízkeho východu, ktoré vo svojej dobe vzbudzovali obdiv svojou technickou a umeleckou dokonalosťou, pričom po jednom dive vytvorili Egypťania a Babylonci a ostatné sa spájajú s Helénskou alebo Helenistickou kultúrou.

Prvá zmienka o divoch sveta pochádza z 5. storočia pred Kr. od Herodota. Práve on medzi ne zahrnul egyptské pyramídy a visuté záhrady v Babylone. Ďalšou významnou osobnosťou, ktorá sa zaoberala divmi sveta, bol v roku 225 pred Kr. matematik Filón z mesta Byzantion (čo je dnešný Istanbul), ktorý o nich napísal svoje známe dielo O siedmich divoch (On the Seven Wonders). Po ňom, okolo roku 130 pred Kr., ich spísal spisovateľ Antipatros zo Sidónu, ktorého zoznam sa dnes považuje za prvú verziu. V čase, keď spisovali svoj zoznam, však ešte nestál Alexandrijský maják na ostrove Faros. Preto medzi svoje divy sveta zahrnuli monumentálne hradby Babylonu.

Do dnešných čias sa zachovali jedine pyramídy v Egypte. Ďalšie dva divy zničil oheň a tri z nich zničilo zemetrasenie.

Sedem divov sveta (na obrázku zľava doprava, zhora nadol): 

  1. Egyptské pyramídy
  2. Semiramidine visuté záhrady
  3. Artemidin chrám v Efeze
  4. Diova socha v Olympii
  5. Mauzóleum v Halikarnasse
  6. Rodoský kolos 
  7. Alexandrijský maják

sevenwondersoftheworld.jpg

Autor: en:User:Slof – en:Image:SevenWondersOfTheWorld.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1224582

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Sedem_divov_starovek%C3%A9ho_sveta

&&&&&

Sedem divov sveta

Sedem divov sveta sú najpozoruhodnejšie architektonické a sochárske výtvory vzniknuté v staroveku v oblasti Stredozemného mora a na Strednom východe. Pred 2000 rokmi grécky spisovateľ nazývaný Antipater zo Sidonu zostavil zoznam stavieb, ktoré vo svojom čase považoval za najväčšie a najhonosnejšie. Tie sa neskôr stali všeobecne známe ako Sedem divov sveta. Nikto presne nevie, prečo Antipater ten zoznam urobil. Možno to bolo zamýšľané ako prvý turistický sprievodca po krajinách východného stredomoria. Počet divov bol pokladaný za významný. Od najstarších čias sa číslo 7 považovalo za posvätné a často sa spájalo vo folklóre a náboženstve so zvláštnymi alebo mystickými udalosťami. Samozrejme, v priebehu stáročí sa niektoré z divov sveta zrútili a rozpadli sa na ruiny, takže neskorší spisovatelia zostavovali svoje vlastné zoznamy iných veľkolepých pamiatok a divov. Čo však odlišuje všetky "divy" od ostatných stavieb v celej histórii, či už starých, alebo moderných, je to, čím ohromujú - buď ich obrovská veľkosť, pozoruhodný spôsob, akým boli postavené, alebo jednoducho ich vynikajúca krása. Vždy však majú jednu spoločnú črtu, a tou je ich nezničiteľná schopnosť pôsobiť na ľudí ako div.

Zdroj: http://www.fodor.sk/spectrum/7divov.htm

&&&&&

Sedem divov sveta

Cesta za siedmimi divmi sveta vedie cez palmové háje na brehoch Nílu, cez parížsky Louver, cez prašnú púšť Mezopotámie a modré vlny Egejského mora, pod slnkom Helady i v pološere Britského múzea. Vedie cez mestá v Anatolii, cez metropoly nad Tiberom a Sprevom, po chodbách Veľkej Pyramídy, po štadióne v Olympii, po athenskej Akropole i po vodách Babylonu.

Za sedem divov sveta sa považujú diela, ktoré budili obdiv už v staroveku a to: egyptské pyramídy, Semiramidiné visuté záhrady, Artemidin chrám v Efeze, Diova socha v Olympii, Mauzoleum v Halikarnase, Rhódsky kolos, maják na ostrove Fáre.

Tieto diela takto zoradil a opísal Filón Byzantský. Zachovala sa po ňom asi dvanásť stranová knižka O siedmich divoch sveta. Nikdy nevidel ani jeden z opisovaných divov. Ďalšie opisy siedmich divov sveta urobili:Herodotes, Strabón, Plinius starší, Pausanias a ďalší.

Prvú novovekú prácu o starovekých divoch sveta napísal francúzsky filológ Bernard de Montfaucon. Po ňom už prišiel moderný encyklopedista,ktorý zostavil sedem divov sveta podľa Filónovej zostavy.

Zdroj: http://referaty.aktuality.sk/sedem-divov-sveta/referat-8547

&&&&&

Článok má pokračovanie ...