Choď na obsah Choď na menu
 


13. 8. 2017

Deti Karla IV. - Markéta a Kateřina

Matkou Markéty a Kateřiny bola Banka z Valois. Písal som o nej v článkoch o manželkách Karla IV.

blanka-z-valois--marketa-.jpg

Zdroj: slideplayer.cz

 

Markéta Lucemburská (24. května, 1335 Křivoklát – 7. září, 1349 Visegrád) byla uherská a chorvatská královna z dynastie Lucemburků.

Narodila se jako prvorozená dcera moravského markraběte Karla IV. a jeho první manželky Blanky, dcery hraběte Karla z Valois. Byla pokřtěna po své prabábě Markétě Brabantské. Roku 1338 dohodl Karel IV. Markétin budoucí sňatek s uherským následníkem Ludvíkem s tím, že Markéta půjde na vychování na uherský dvůr. 8. července 1342 Karlův přítel, čerstvě zvolený papež, Kliment VI. vydal dispenz pro plánovaný sňatek a Ludvík Uherský, již jako král, závazek potvrdil s tím, že svatba bude uskutečněna, až Markéta dovrší jedenácti let. Ke svatbě samotné došlo v rozmezí let 1346–1348. Markéta během morové epidemie na podzim 1349 zemřela a jejím skonem ochladly vzájemné vztahy mezi Karlem IV. a Ludvíkem Uherským.

mu1.png kaa.png mu1-----kopia.png

 

Kateřina Lucemburská (1342 – 26. dubna 1395, Praha) byla česká princezna, rakouská, štýrská, korutanská a kraňská vévodkyně, tyrolská hraběnka a braniborská markraběnka.

Kateřina se narodila jako druhá dcera Karla IV. a jeho první manželky Blanky z Valois. Její matka zemřela v roce 1348 a Kateřinina starší sestra Markéta se vdala za uherského krále Ludvíka, ale umřela už v roce 1349.

V jedenácti letech byla Kateřina provdána za pozdějšího rakouského vévodu Rudolfa IV. V roce 1365 ovdověla a necelý rok poté 19. března 1366 se v Praze konala dvojitá svatba, při níž se Kateřina stala ženou braniborského markraběte, kurfiřta Oty V. Bavorského, a její nevlastní sestra Alžběta si vzala Rudolfova bratra Albrechta III.

Kateřina i po svatbě nadále žila na pražském dvoře. Manželství šťastné nebylo a Ota svůj čas trávil s lehkými ženami. V roce 1379, ve věku 37 let, ovdověla bezdětná Kateřina podruhé.

Poté žila v Rakousku na hradě Perchtoldsdorf, který se stal útočištěm ovdovělých rakouských kněžen. Zemřela o 16 let později. Byla pohřbena v kostele sv. Jakuba v minoritském klášteře na Starém městě a ve vídeňském sv. Štěpánovi je její kenotaf.

Zdroj: Wikipedie

Čo je to kenotaf ?
Kenotaf nebo v latinském pravopisu cenotaf (gr. κενοτάφιον – kenotaphion, od κενός – „prázdný“ a τάφος – „hrob“) je symbolický náhrobek či hrobka, vlastně typ památníku, zřizované ve starověkém Egyptě, Řecku a Římě, a v novověké epoše v Indii, ale i jinde. (Wikipedie)

oddelovnik-----600.jpg

Karel IV. císař římské říše

Zdroj: You Tube