Choď na obsah Choď na menu
 


20. 8. 2017

Deti Karla IV. - Jan, Karel, Markéta mladší a Jindřich

Matkou týchto detí bola Alžbeta Pomořanská. Písal som o nej v článkoch o manželkách Karla IV.
 
qqq02.jpg
Zdroj: slideplayer.cz


Jan Zhořelecký (22. června 1370, Praha – 1. března 1396, klášter Neuzelle) byl braniborský markrabě (1373), vévoda zhořelecký (1376) a pán Nové marky (1378) z dynastie Lucemburků.

j01.pngJan byl druhý syn císaře Karla IV. a Alžběty Pomořanské. Jeho manželkou byla Kateřina, dcera švédského krále Albrechta Meklenburského, se kterou se oženil 10. února 1388 v Praze a s níž měl dceru Elišku. V závěti z roku 1376 Karel IV. Janovi přiřkl Zhořelecko a část Braniborského markrabství.

Za vlády nevlastního bratra Václava IV. jej výrazně podporoval v boji proti moravskému markraběti Joštu Lucemburskému a panské jednotě ve snaze o uchopení moci ve státě.

8. května 1394 byl král Václav IV. na cestě z hradu Žebrák do Prahy zajat oddílem panské jednoty. Václav IV. byl uvězněn na Pražském hradě. Jan Zhořelecký odmítl návrh markraběte Jošta, aby se připojil k jeho snaze o převzetí moci a začal nejprve politicky a pak i vojensky usilovat o královo osvobození. V Kutné Hoře, kterou Jan ovládal, zformoval početný vojenský oddíl a s ním vyrazil napomoc králi ku Praze. Bez větších problémů obsadil Staré i Nové Město, kde jmenoval nového královského podkomořího a dosadil nové konšely.

Markrabě Jošt a členové vzbouřené pražské jednoty však již mezitím opustili Prahu a odvedli i zajatého krále Václava, kterého pak věznili na hradech Příběnice a Krumlov a posléze i na hradě Wildberg v Horních Rakousích, na území Joštova spojence vévody Albrechta III. Habsburského. Jan Zhořelecký se poté s pomocí pomořanského vévody Svantibora vydal na vojenské tažení proti panské jednotě do jižních Čech. Ačkoliv měl výraznou vojenskou převahu, musel z důvodu nedostatečného zásobení potravinami uspěchaně vyjednat s panskou jednotou propuštění krále Václava IV. za značně nevýhodných podmínek. Jako protihodnotu za propuštění krále požadovala panská jednota vydání významných hradů Křivoklátu, Karlštejna, Žebráku a Zvíkova a také stříbrných dolů v Kutné Hoře. Do doby převzetí moci na těchto místech požadovala panská jednota samotného Jana Zhořeleckého jako rukojmího.

Po propuštení vězněného krále začíná Jan Zhořelecký upadat v královu nemilost, zejména z důvodu personálních změn, které vykonal v Praze. Král Václav se nemínil nikterak podílet na splácení Janových dluhů vzniklých vydržováním mocného vojska zformovaného pro královo osvobození. Těžká finanční tíseň a politická neprozíravost a ústupnost krále Václava přivedla Jana Zhořeleckého k postupnému odklonu od Václava IV. a ke sblížení se s jeho dřívějším protivníkem - panskou jednotou. V lednu 1396 mu král Václav IV. odňal úřad zemského hejtmana.

Zadlužený Jan se uchýlil do kláštera Neuzelle, kde za podivných okolností ve věku dvaceti pěti let zemřel. 29. února 1396 zcela zdráv ulehl ke spánku a ráno byl nalezen mrtev. Podezření, že byl otráven, ovšem nebylo dokázáno.

j02.png

 

Karel (1372–1373) zomrel krátko po narodení.

 

aaxx.pngMarkéta Lucemburská (29. května 1373 – 4. června 1410) byla manželkou norimberského purkrabího Jana III. z Hohenzollernu a dcerou císaře Karla IV. a Alžběty Pomořanské.

Jméno Markéta získala nejmladší dcera císařského páru na památku Karlovy babičky z otcovy strany. 

Díky otcově smyslu pro splétání důmyslných politických dohod byla Markéta ještě před svým narozením již roku 1368 zaslíbena rovněž nenarozenému synovi norimberského purkrabího Fridricha, oddaného zastánce Karlovy politiky. Karel IV. chtěl plánovaným sňatkem dosáhnout utužení věrnosti příslušníků rodu Hohenzollernů, o niž se snažil již plánovanými a poté zrušenými sňatky synů Václava a Zikmunda. Roku 1374 v Chebu původní dohodu otcové obou dětí obnovili. Sňatek se měl konat roku 1385, až nevěsta dosáhne předepsaného věku dvanácti let, ale uskutečnil se o dva roky později. 

Jediná dcera Markéty a Jana Alžběta se narodila na přelomu let 1391/1392. 

Markéta zemřela v necelých čtyřiceti letech roku 1410 v Uhrách, pravděpodobně na návštěvě u bratra Zikmunda a je pohřbena v Budíně.

 

Jindřich (1377–1378) zomrel krátko po narodení.

 

Zdroj: Wikipedie

You Tube ... zdroj videa